Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Decyzje lokalizacji celu publicznego

Decyzje lokalizacji celu publicznegoObwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 32KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Zawiadamia że w dniu 27.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.9.2021.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej sieci Play Nr MIE7002A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową?. Planowana inwestycja na części działki o nr ewid. 947 położonej w miejscowości Jamy, obręb 103-Jamy, Gmina Wadowice Górne (DOCX 31KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Zawiadamia że w dniu 23.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.8.2021.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego OSP Wampierzów na dz. 568 położonej w miejscowości Wampierzów, obręb 110-Wampierzów, gmina Wadowice Górne (DOCX 31KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Zawiadamia że w dniu 19.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.9.2020.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działając przez pełnomocnika: Jonasza Odrzywołka, ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów dla inwestycji obejmującej:Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr MIE7003A. Planowana inwestycja na części działki o nr ewid. 537/2 położonej w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106- Piątkowiec, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.03.2021 r. przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 01.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=68mb (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Zawiadamia że w dniu 14.04.2021 r. została wydana DECYZJA zmieniająca decyzję ostateczną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UG-IR.6733.15.2020.MM na wniosek: Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Planowana inwestycja na części działki o nr ewid. 1327/2 położonej w miejscowości Izbiska, obręb: 102- Izbiska, gmina Wadowice Górne (DOCX 32KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 31KB)

Obwieszczenie - Zawiadamia że w dniu 06.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.7.2021.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=130mb. Planowana inwestycja na części działek o nr ewid. 93/1, 93/2, 92,91,90 położonych w miejscowości Kawęczyn, obręb: 104 - Kawęczyn, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie -Zawiadamia że w dniu 06.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.5.2021.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=72mb?. Planowana inwestycja na części działek o nr ewid. 50/1, 51/1, 51/2 położonych w miejscowości Przebendów, obręb: 107- Przebendów, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie -Zawiadamia że w dniu 06.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.6.2021.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=93mb. Planowana inwestycja na części działek o nr ewid. 567, 566,565, 564,/1, 564/2 położonych w miejscowości Izbiska, obręb: 102 - Izbiska, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie -Zawiadamia że w dniu 06.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.4.2021.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=130mb?. Planowana inwestycja na części działek o nr ewid. 1705, 1706, 1713 położonych w miejscowości Wola Wadowska, obręb: 112- Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - Zawiadamia że w dniu 06.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.3.2021.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=130mb. Planowana inwestycja na części działek o nr ewid. 367/2, 366/6, 366/5, 339/2 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, obręb: 109- Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - Zawiadamia że w dniu 06.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.2.2021.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla inwestycji obejmującej: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia parteru budynku na pomieszczenia związane z działalnością OSP Wadowice Dolne na dz. o nr ewid. 673/1 w miejscowości Wadowice Dolne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - Zawiadamia że w dniu 06.04.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.1.2021.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=135mb. Planowana inwestycja na części działek o nr ewid. 13/1,13/5,14/6 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106- Piątkowiec, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - informuje się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2021r. przez : P4 Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów zawiadamia się, że w dniu 23.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej sieci Play Nr MIE7002A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową (DOCX 31KB)

Obwieszczenie - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2021 r. przez : Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 zawiadamia się, że w dniu 18.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego OSP Wampierzów na dz. 568 położonej w miejscowości Wampierzów, obręb 110-Wampierzów, gmina Wadowice Górne (DOCX 30KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 29KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 32KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 32KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2021 r., złożonego przez: Gminę Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 zawiadamia się, że w dniu 15.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych">informuje się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2021 r., złożonego przez: Gminę Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 zawiadamia się, że w dniu 15.03.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne że w dniu 11.03.2021 r. została wydana DECYZJA zmieniająca decyzję ostateczną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UG-IR.6733.1.2020.MM na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 180 około L = 396 mb? oraz z rur PE100 SDR 11 dn. 90 (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia się że w dniu 10.03.2021 r. zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania Nr UG-IR.6733.9.2020.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO działając z urzędu dla inwestycji obejmującej: Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr MIE7003A. Planowana inwestycja na części działki o nr ewid. 537/2 położonej w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106- Piątkowiec, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2021 r. przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 04.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=130mb (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2021 r. przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 04.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=93mb (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2021 r. przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 04.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=72mb (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2021 r. przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 04.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=130mb (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2021 r. przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 04.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=130mb (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.02.2021 r. przez : Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 zawiadamia się, że w dniu 01.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą przeznaczenia parteru budynku na pomieszczenia związane z działalnością OSP Wadowice Dolne na dz. o nr ewid. 673/1 w miejscowości Wadowice Dolne (DOCX 31KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2021 r. przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 26.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=135mb (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2021 r., przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 04.02.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ZMIANY DECYZJI : o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 180 około L = 396 mb? oraz z rur PE100 SDR 11 dn. 90 (DOCX 32KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne Zawiadamia że w dniu 05.02.2021 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.15.2020.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla inwestycji obejmującej:Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Planowana inwestycja na części działki o nr ewid. 1327/2 położonej w miejscowości Izbiska, obręb: 102- Izbiska, gmina Wadowice Górne. (DOCX 32KB)

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 32KB)

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 19.01.2021 r. została wydana decyzja NR UG-IR.6733.14.2020.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek:Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=55mb?. Planowana inwestycja na części działek o nr ewid. 1252/1,1252/3,1252/4 położonych w miejscowości Jamy, obręb: 103- Jamy, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 19.01.2021 r. została wydana decyzja NR UG-IR.6733.13.2020.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=252mb?. Planowana inwestycja na części działki o nr ewid. 93/1,93/2, 22, 77/3, 77/2 położonych w miejscowości Kawęczyn, obręb: 104 - Kawęczyn, gmina Wadowice Górne (DOCX 33KB)

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 33KB)

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 34KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Zawiadamia że w dniu 28.12.2020 r. została wydana decyzja nr ug-ir.6733.12.2020.mm o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: polskiej spółki gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w warszawie, ul. wojciecha bandrowskiego 16, 33-100 tarnów oddział zakład gazowniczy w jaśle ul. floriańska 112, 38-200 jasło działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=53mb.Planowana inwestycja na części działek o nr ewid. 1493,1490,1489 położonych w miejscowości Jamy, obręb: 103- Jamy oraz na działkach 112/6,113/2 w Izbiskach, obręb:102- Izbiska gmina Wadowice Górne (DOCX 21KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górneinformuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2020 r. przez: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 16.11.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur pe100 sdr 11 dn.63x5,8 około L=55mb (DOCX 20KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.11.2020 r. przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 16.11.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=252mb (DOCX 21KB)

Obwieszczenie - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 21KB)

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne Zawiadamia że w dniu 05.11.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.9.2020.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działając przez pełnomocnika: Jonasza Odrzywołka, ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów dla inwestycji obejmującej: Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr MIE7003A (DOCX 20KB)

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 20KB)

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (DOCX 20KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.09.2020r. oraz po uzupełnieniu wniosku w dniu 09.09.2020r. przez : P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Jonasz Odrzywołek, ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów zawiadamia się, że w dniu 01.09.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: Ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr MIE7003A (DOCX 15KB)

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 31.07.2020r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.10.2019.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działając przez pełnomocnika: Jonasz Odrzywołek, zam. ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nominale MIE6004D wraz z instalacją elektroenergetyczną na części działki nr ewid. 324/9 w miejscowości Wadowice Górne, obręb: 108 Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 31.07.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.8.2020.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63x5,8 około L = 210 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 24.07.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.7.2020.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów dla inwestycji obejmującej: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na części działki o nr ewid. 947 położonej w miejscowości Jamy, obręb 103-Jamy, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.05.2020 r.(data wpływu 01.06.2020 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 01.06.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63x5,8 około L = 210 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - po rozpatrzeniu wniosku przez: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Jonasz Odrzywołek, zam. ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów zawiadamia się, że w dniu 03.06.2020r. zostało wszczęte ponownie postępowanie, które będzie prowadzone z uwzględnieniem opinii Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z udziałem stron postępowania w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nominale MIE6004D wraz z instalacją elektroenergetyczną na części działki nr ewid. 324/9 w miejscowości Wadowice Górne, obręb: 108 Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 20.05.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.3.2020.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63x5,8 około L = 66 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 20.05.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.6.2020.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 108 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.03.2020r. oraz po uzupełnieniu wniosku z dnia 04.05.2020r. przez : P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów zawiadamia się, że w dniu 04.05.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 12.05.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.5.2020.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 18 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 12.05.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.4.2020.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 32 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 24.04.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.1.2020.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 15, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 180 około L = 396 mb? oraz z rur PE100 SDR 11 dn. 90 około L = 143 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamiaże w dniu 24.04.2020r. została wydana DecyzjaNr UG-IR.6733.2.2020.MMO USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek:Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116dla inwestycji obejmującej:?Wykonanie robót budowlanych ?prac polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania tych pomieszczeń na placówkę opiekuńczo ?wychowawczą (publiczny żłobek)

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2020 r.(data wpływu 09.03.2020 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 09.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnieniaz rur PE100 SDR 11 dn 63x5,8 około L = 66 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.03.2020 r. przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 16.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 108 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.03.2020 r. przez : Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 zawiadamia się, że w dniu 04.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Wykonanie robót budowlanych ? prac polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania tych pomieszczeń na placówkę opiekuńczo ? wychowawczą (publiczny żłobek)

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2020 r.(data wpływu 09.03.2020 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 09.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 32 mb Planowana inwestycja na działkach nr ewid. 562/12, 562/10 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109? Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2020 r.(data wpływu 09.03.2020 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 09.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 18 mb Planowana inwestycja na działkach nr ewid. 157/4, 157/5 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109? Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2020 r., (data wpływu 19.02.2020 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego 17, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 19.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 180 około L = 396 mb oraz z rur PE100 SDR 11 dn. 90 około L = 143 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 09.03.2020r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.17.2019.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działając przez pełnomocnika: Jonasz Odrzywołek, zam. ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nominale MIE7002C wraz z instalacją elektroenergetyczną?. Planowana inwestycja na części działki nr ewid. 410/2 położonej w miejscowości Izbiska, obręb 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu - sieć kanalizacyjna Piątkowiec-Zwiernik

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 03.02.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.24.2019.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 93 mb na działkach nr ewid. 784,786/1 położonych w miejscowości Kawęczyn, obręb 104? Kawęczyn, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 03.02.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.23.2019.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 76 mb na działkach nr ewid. 633/2,573,567,401/2 położonych w miejscowości Izbiska, obręb 102? Izbiska, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 27.01.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.9.2019.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 42 mb? na działkach nr ewid. 523/1, 456/2, 456/1 położonych w miejscowości Kawęczyn, obręb 104-Kawęczyn, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 24.01.2020 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.22.2019.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 45 mb?. Planowana inwestycja na działkach nr ewid. 869/2, 869/4, 869/6 położonych w miejscowości Wampierzów obręb 110? Wampierzów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja Wójta Gminy - informuje się, że dane dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzji Nr UG-IR.6220.6.2019.MM z dnia 07.01.2020r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Zakup linii do produkcji deski paletowej przez Tartak ? Drew - Max ? Gałat Ryszard ? planowana inwestycja na terenie działki nr ewid. 575 w miejscowości Wampierzów, obręb 110- Wampierzów, gmina Wadowice Górne; zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych pod pozycją 1/B/2020

Informacja Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 07.01.2020 r. z wniosku: ? Drew - Max ? Gałat Ryszard została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Zakup linii do produkcji deski paletowej przez Tartak ? Drew - Max ? Gałat Ryszard planowana inwestycja na terenie działki nr ewid. 575 w miejscowości Wampierzów, obręb 110- Wampierzów, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.12.2019 r., (data wpływu 05.12.2019 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 05.12.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 93mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2019 r., (data wpływu 15.11.2019 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 15.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 45 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.11.2019 r., (data wpływu 15.11.2019 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 15.11.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 76 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 16.12.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.10.2019.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Jonasz Odrzywołek, zam. ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nominale MIE6004D wraz z instalacją elektroenergetyczną na części działki nr ewid. 324/9 w miejscowości Wadowice Górne, obręb: 108 Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 12.12.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.20.2019.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 183 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 06.12.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.19.2019.MM O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla inwestycji obejmującej: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Piątkowiec ? przysiółek ?Zwiernik? i w części miejscowości Wola Mielecka

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 27.11.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.21.2019 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 112 mb?. Planowana inwestycja na działkach nr ewid. 108/3, 108/1, 106/1, 106/2 położonych w miejscowości Grzybów obręb 101? Grzybów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 15.11.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.17.2019 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, działając przez pełnomocnika: Jonasz Odrzywołek, zam. ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nominale MIE7002C wraz z instalacją elektroenergetyczną?. Planowana inwestycja na części działki nr ewid. 410/2 położonej w miejscowości Izbiska, obręb 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 04.11.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.16.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 92 mb na działkach nr ewid. 197/7, 197/8, 197/9 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110 ? Wampierzów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 16.10.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.14.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 352 mb na działkach nr ewid. 1, 13/2, 13/1, 14/1, 14/2, 15, 17, 18 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Zawiadamia że w dniu 11.10.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.15.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 88 mb na działkach nr ewid. 128 i 135/16 położonych w miejscowości Grzybów, obręb 101 ? Grzybów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego i tym samym wydaniu decyzji NR UG-IR.6733.18.2019.MB z dnia 04.10.2019 r. dla inwestycji polegającej na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr MIE7002A na części działki nr ewid. 947, obręb ewid. 103 - Jamy w miejscowości Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2019 r., (data wpływu 24.09.2019 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 24.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 112 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.09.2019 r., (data wpływu 24.09.2019 r.) przez : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 24.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 183 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 17.09.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.11.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 69 mb na działkach nr ewid. 215, 160, 268, 168 położonych w miejscowości Zabrnie, obręb 113 ? Zabrnie, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 16.09.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Piątkowiec ? przysiółek Zwierniki w części miejscowości Wola Mielecka

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 10.09.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.13.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 37 mb na działkach nr ewid. 345, 346/2, 347/1 położonych w miejscowości Jamy, obręb 103 ? Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 10.09.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.12.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 94 mb na działkach nr ewid. 869/1 i 869/2 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110 ? Wampierzów, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu i uzupełnieniu wniosku z dnia 30.04.2019 r. :P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Jonasz Odrzywołek, zam. ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów zawiadamia się, że w dniu 01.08.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nominale MIE7002C wraz z instalacją elektroenergetyczną. Planowana inwestycja na części działki nr ewid. 410/2 położonej w miejscowości Izbiska, obręb 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne.

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku z dnia 02.08.2019 r., (data wpływu 05.08.2019 r.) złożonego przez: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów zawiadamia się, że w dniu 05.08.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.07.2019 r. : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 25.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 92 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.07.2019 r przez: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 25.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 88 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.07.2019 r. : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 22.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 352 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.07.2019 r. : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 05.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 94 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.07.2019 r. : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 05.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 37 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2019 r. : Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 02.07.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 69 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Wójt Gminy Zawiadamia że w dniu 18.06.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.8.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 118 mb na działkach nr ewid. 856/2, 856/3, 856/4 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110 ? Wampierzów, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Wójt Gminy informuje się, że rozpatrzeniu i uzupełnieniu wniosku z dnia 30.04.2019 r. : P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Jonasz Odrzywołek, zam. ul. Pęckowskiego 3/1, 32-500 Chrzanów zawiadamia się, że w dniu 06.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO: NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nominale MIE6004D wraz z instalacją elektroenergetyczną

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Wójt Gminy zawiadamia Zawiadamia że w dniu 25.04.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.6.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 99 mb na działkach o nr ewid. 541/5, 542, 543, 544, 545, 546/1 położonych w miejscowości Wadowice Górne, obręb 108 ? Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Wójt Gminy zawiadamia że w dniu 19.04.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.7.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Patrycja Balcarek, zam. ul. Topolowa 26/26, 41-303 Dąbrowa Górnicza na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6004E

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 09.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 42 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 03.04.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 118mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 01.04.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.5.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 66 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 01.04.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.4.2019.MB O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 120 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 20.03.2019 r. zostało wydane z urzędu Postanowienie Nr UG-IR.6733.3.2019.MB o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej odnośnie pominięcia usytuowania kalenicy głównej części rozbudowywanej do Decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 14.03.2019 r. Nr UG-IR.6733.3.2019.MB w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku Gminy Wadowice Górne na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego o część parterową konstrukcji drewnianej przeznaczonej na cele kultury - sala taneczna

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 15.03.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.2.2019 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 53 mb na działce o nr ewid. 127/2 położonej w miejscowości Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 15.03.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.1.2019 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 8 mb na działkach o nr ewid. 233/38 i 233/37 położonych w miejscowości Przebendów

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 14.03.2019 r. została wydana Decyzja Nr UG-IR.6733.3.2019 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego o część parterową konstrukcji drewnianej przeznaczonej na cele kultury ? sala taneczna

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 26.02.2019 r. została wydana DECYZJA Nr UG-IR.6733.19.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych, Przebendów 44, 39-308 Wadowice Górne na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 300

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa działając przez pełnomocnika: Patrycja Balcarek, zam. ul. Topolowa 26/26, 41-303 Dąbrowa Górnicza zawiadamia się, że w dniu 12.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6004E

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy -informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 28.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 99 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy -WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 05.02.2019 r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.17.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=80 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy -WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 30.01.2019 r. została wydana DECYZJA zmieniająca decyzję ostateczną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UG-IR.6733.15.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jamach, o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz przebudowa części parteru budynku szkoły

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 28.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 66 mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - .) informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 28.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 120mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 25.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego o część parterową konstrukcji drewnianej przeznaczonej na cele kultury ? sala taneczna

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia o umorzeniu postępowania i tym samym wydaniu decyzji NR UG-IR.6733.18.2018 z dnia 25.01.2019 r. dla inwestycji polegającej na: Budowa budynku (parterowego, konstrukcji drewnianej, przeznaczonej na cele kultury-sala taneczna) przy budynku pełniącym funkcję ?Domu Ludowego w Wierzchowinach.

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy -informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 11.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=53mb

Obwieszczenie Wójta Gminy -informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 11.01.2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 8mb

Obwieszczenie Wójta Gminy -informuje się, że z wniosku: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Przebendów 44, 39-308 Wadowice Górne zawiadamia się, że w dniu 21.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 300

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 10.12.2018 r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.15.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jamach, o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz przebudowa części parteru budynku szkoły

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 07.12.2018 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa budynku (parterowego, konstrukcji drewnianej, przeznaczonej na cele kultury-sala taneczna) przy budynku pełniącym funkcję Domu Ludowego na działce nr ewid. 329/3 w miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Urząd Gminy w Wadowicach Górnych informuje, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jamach, o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz przebudowa części parteru budynku szkoły

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 22.11.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.3.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ? w imieniu której działa pełnomocnik: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 21.11.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=80mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 21.11.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.16.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L= 28 mb na działce o nr ewid. 78/1 położonej w miejscowości Wierzchowiny obręb 111 ? Wierzchowiny, Gmina Wadowice Górne i na działkach o nr ewid. 287/1 , 268/2 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109 ? Wadowice Dolne, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się że w dniu 07.11.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.12.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=115 mb?, na działkach o nr ewid. 308, 349 i 448 położonych w miejscowości Kawęczyn, obręb 104 ? Kawęczyn, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się że w dniu 06.11.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.14.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=103 mb?, na działkach o nr ewid. 358 i 357/1 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109 ? Wadowice Dolne, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia, że w dniu 29.10.2018 r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.13.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L= 69 mb, na działkach o nr ewid. 326/5, 326/6, 327/1 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109 ? Wadowice Dolne, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 24.10.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.11.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=78 mb, na działkach o nr ewid. 213, 270 i 223 położonych w miejscowości Grzybów, obręb 101 ? Grzybów, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Burmistrza Radomysla Wielkiego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Pień, Jamy

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 03.10.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=28mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 05.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=103mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne Wadowice Górne 116 zawiadamia się, że w dniu 18.09.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jamach, o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz przebudowa części parteru budynku szkoły

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 20.08.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=69mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 20.08.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=115mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 20.08.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=78mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów zawiadamia się, że w dniu 04.09.2018r. zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A

Obwieszczenie Burmistrza Radomysla Wielkiego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - Pień, Jamy

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 30.07.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.8.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=61mb, na działkach o nr ewid. 493/2, 493/1 i 494 położonych w miejscowości Wola Wadowska, obręb 112 ? Wola Wadowska, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 30.07.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.9.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=22mb, na działkach o nr ewid. 849/3, 850, 930/5 położonych w miejscowości Wierzchowiny, obręb 111 ? Wierzchowiny, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 23.07.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=24mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 10.07.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.7.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=41mb, na działkach o nr ewid. 243/1, 242, 241, 240/2 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109 ? Wadowice Dolne, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu - stacja bazowa telefonii komórkowej P4

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 28.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=22mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 28.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=61mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=41mb

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 07.05.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.5.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Wykonanie robót budowlanych ? prac polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania tych pomieszczeń na placówkę opiekuńczo ? wychowawczą (publiczny żłobek)

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 07.05.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.6.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa - działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6004C

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 26.04.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.8.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na skutek decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 28 grudnia 2017 r. (data wpływu: 16.03.2018r.) znak: SKO-401/D/1712/2017 na wniosek: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ? w imieniu której działa pełnomocnik: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia że w dniu 26.04.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.3.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ? w imieniu której działa pełnomocnik: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 17.04.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.4.2018 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Piotra Olszańskiego, ul. Korczaka 10/39, 35-114 Rzeszów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 894/2 oraz 894/5 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110 - Wampierzów, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów zawiadamia się, że w dniu 07.03.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6004C

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów zawiadamia się, że w dniu 26.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne Wadowice Górne 116 zawiadamia się, że w dniu 05.03.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Wykonanie robót budowlanych ? prac polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania tych pomieszczeń na placówkę opiekuńczo ? wychowawczą (publiczny żłobek)

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że zgodnie z zaleceniami Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu (Decyzja znak: SKO-401/D1712/2017 z dnia 28.12.2017r. data wpływu: 24.01.2017r. po rozpatrzeniu wniosku przez: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów zawiadamia się, że w dniu 19.03.2018r. zostało wszczęte ponownie postępowanie, które będzie prowadzone z uwzględnieniem opinii Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z udziałem stron postępowania w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A. Planowana inwestycja na działce o nr ewid. 947 położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Piotra Olszańskiego, ul. Korczaka 10/39, 35-114 Rzeszóww dniu 28.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego mieszkalnego

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia o umorzeniu postepowania i tym samym wydaniu decyzji NR UG-IR.6733.2.2017 z dnia 07.03.2018r. dla inwestycji polegającej na: Budowie odcinka sieci wodociągowej

Obwieszczenie Wójta Gminy - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE Zawiadamia o umorzeniu postepowania i tym samym wydaniu decyzji NR UG-IR.6733.1.2017 z dnia 07.03.2018r. dla inwestycji polegającej na: Rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, Przebendów 44, 39-308 Wadowice Górne zawiadamia się, że w dniu 07.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: budowa odcinka sieci wodociągowej Planowana inwestycja na działkach o nr ewid. 369,370,358/1,375, 777 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110- Wampierzów oraz na działce o nr ewid. 718 położonej w miejscowości Kawęczyn, obręb 104- Kawęczyn, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia że w dniu 19.02.2018r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.9.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów - działając przez pełnomocnika: Usługowy Zakład Elektryczny Jan Zorzański, ul. Rzeszowska 79/29, 39-200 Dębica na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Zakładu Produkcyjnego na dz. nr 522/2 w miejscowości Wadowice Górne i obiektu produkcyjnego na dz. nr ewid. 338/2 i 339/2 w miejscowości Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie Ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Tarnowie Ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów Działając przez pełnomocnika: Usługowy Zakład Elektryczny Jan Zorzański, ul. Rzeszowska 79/29 39-200 Dębica zawiadamia się, że w dniu 20.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Zakładu Produkcyjnego na dz. nr 522/2 w miejscowości Wadowice Górne i obiektu produkcyjnego na dz. nr ewid. 338/2 i 339/2 w miejscowości Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się że w dniu 22.11.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.8.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ? w imieniu której działa pełnomocnik: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów a zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 09.10.2017r. zostało wydane POSTANOWIENIE O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA NR UG-IR.6733.8.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ? w imieniu której działa pełnomocnik: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 09.10.2017r. zostało wydane POSTANOWIENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA NR UG-IR.6733.8.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa ? w imieniu której działa pełnomocnik: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się, że w dniu 19.09.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.7.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie Ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Tarnowie Ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów Działając przez pełnomocnika: PPUH ELPO Krzysztof Gajewski Al. M.B. Fatimskiej 63/7, 33-100 Tarnów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV na działkach o nr ewid. 195, 221, 306, 308, 309, 311, 313, położonych w miejscowości Kawęczyn, obręb 104- Kawęczyn, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się że w dniu 18.09.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.6.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie Ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Tarnowie Ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów Działając przez pełnomocnika: PPUH ELPO Krzysztof Gajewski Al. M.B. Fatimskiej 63/7, 33-100 Tarnów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV na działkach o nr ewid. 35, 103/1, 104, 105, 162, 164, 165 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110- Wampierzów, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: P4 Sp. z o.o. Ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa Działając przez pełnomocnika: Anna Ruszała, ul. Budziwojska 134, 35-317 Rzeszów zawiadamia się, że w dniu 22.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy - zawiadamia się że w dniu 18.08.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.5.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło - Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, zam. ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100, SDR11, dn 63, L=36,5mb na działkach o nr ewid. 181/20, 181/19 oraz 181/18 położonych w miejscowości Grzybów, obręb 101- Grzybów

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie Ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Tarnowie Ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów Działając przez pełnomocnika: PPUH ELPO Krzysztof Gajewski Al. M.B. Fatimskiej 63/7, 33-100 Tarnów zawiadamia się, że w dniu 10.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ:Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV

Obwieszczenie Wójta Gminy - informuje się, że z wniosku: TAURON Dystrybucja SA z siedzibą w Krakowie Ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Tarnowie Ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów Działając przez pełnomocnika: PPUH ELPO Krzysztof Gajewski Al. M.B. Fatimskiej 63/7, 33-100 Tarnów zawiadamia się, że w dniu 10.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 18.07.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.4.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz ich instalacją elektryczną w miejscowościach Jamy, Izbiska, Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Mielec zawiadamia że w dniu 23.06.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.2.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik? i w części miejscowości Wola Mielecka

Obwieszczenie - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, zam. ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska zawiadamia się, że w dniu 25.05.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie: USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100, SDR11, dn 63, L=36,5mb

Obwieszczenie - informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 02.05.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz ich instalacją elektryczną w miejscowościach Jamy, Izbiska, Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 02.06.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.3.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło ? Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, zam. ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn.40x3,7 L=133mb na działkach o nr ewid. 508/6 oraz 508/7 położonych w miejscowości Wadowice Górne, obręb 108- Wadowice Górne, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne że w dniu 03.04.2017r. zostało wydane POSTANOWIENIE O SPROSTOWANIU OCZYSWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ NR UG-IR.6733.11.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek:złożony przez Gminę Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Rozbudowa budynku oznaczonego na kopii mapy zasadniczej, jako ?k2? murowanego - wolnostojącego, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT/: budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe) tj. Szkoły Podstawowej im. Gren. Bolesława Stachonia? na działce o nr ewid. 360 w miejscowości Wola Wadowska, obręb: 112 ? Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne.

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne Zawiadamia że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle Ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło Działając przez pełnomocnika: Dariusza Lizaka, zam. ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 13.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn.40x3,7 L=133mb

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne Zawiadamia że w dniu 14.03.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.1.2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa wiaty (parterowej, konstrukcji drewnianej, przeznaczonej na cele kultury-sala taneczna) przy budynku pełniącym funkcję ?Domu Ludowego? na działce nr ewid. 329/3 w miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie - Wójt Gminy informuje, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 03.02.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłoczonej z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik i w części miejscowości Wola Mielecka

Obwieszczenie - informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 12.01.2017r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Budowa wiaty (parterowej, konstrukcji drewnianej, przeznaczonej na cele kultury-sala taneczna) przy budynku pełniącym funkcję ?Domu Ludowego? na działce nr ewid. 329/3 w miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 01.02.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.11.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa budynku oznaczonego na kopii mapy zasadniczej, jako ?k2? murowanego - wolnostojącego, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT/: budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe) tj. Szkoły Podstawowej im. Gren. Bolesława Stachonia

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie - Wójt Gminy zawiadamia że w dniu 19.01.2017r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.10.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L=205 mb na działkach o nr ewid. 27 w miejscowości Wierzchowiny, obręb 111- Wierzchowiny oraz na działkach o nr ewid. 245,243/2,243/1 w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109 ? Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie - informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 12.12.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: Rozbudowa budynku oznaczonego na kopii mapy zasadniczej, jako ?k2? murowanego - wolnostojącego, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT/: budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe) tj. Szkoły Podstawowej im. Gren. Bolesława Stachonia

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak w dniu 25.11.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L=205 mb na działkach o nr ewid. 27 w miejscowości Wierzchowiny, obręb 111- Wierzchowiny oraz na działkach o nr ewid. 245,243/2,243/1 w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109 ? Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 10.10.2016r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.8.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 134 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa budynku kultu religijnego na działce o nr ewid. 236 w miejscowości Przebendów, obręb: 107 ? Przebendów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 09.11.2016r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.9.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gmina Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m?/d] na terenie obejmującym działki nr ewid. 1356, 1367/2, 1336, 1395, 1397/2, 1073 w miejscowości Izbiska, obręb: 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 28 września 2016 r - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 20 września 2016 r - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 30.08.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m?/d] na terenie obejmującym działki nr ewid. 1356, 1367/2, 1336, 1395, 1397/2, 1073 w miejscowości Izbiska, obręb: 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne?

Obwieszczenie z dnia 26 sierpnia 2016 r - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że z wniosku: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny w Wadowicach Górnych, 39-308 Wadowice Górne 134 w dniu 26.07.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Rozbudowa i przebudowa budynku kultu religijnego?

Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2016 r - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 28.06.2016r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.6.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=58 mb?

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2016 r - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2016 r - Wójt Gminy informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak w dniu 16.06.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=58 mb?

Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2016 r - Wójt Gminy zawiadamia że w dniu 28.06.2016r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.6.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Stalmax Sp. z o.o. Piątkowiec 55B, 39-308 Wadowice Górne na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Przebudowa sieci gazowej? na działkach o nr ewid. 246/10 i 534 w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne.

dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2016 r o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 30.05.2016r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.3.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek:Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa; Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=75mb"

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 24.05.2016r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.4.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Marcin Pisarz, zam. 39-308 Wadowice Górne 119 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Przebudowa sieci gazowej?

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje, że z wniosku: Stalmax Sp. z o.o. Piątkowiec 55B 39-308 Wadowice Górne w dniu 06.05.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Przebudowa sieci gazowej?

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak. Działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Czermin, w dniu 17.03.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=75mb?

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje, że z wniosku: Marcin Pisarz, zam. 39-308 Wadowice Górne 119 w dniu 24.03.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Przebudowa sieci gazowej?

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia, że w dniu 11.04.2016r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.2.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek:Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=46mb"

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia, że w dniu 22.03.2015r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.1.2016 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek:Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Piotr Olszański na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ewid. 368/5, 347, 369/2, 369/3 w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?.

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak w dniu 15.02.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=46mb?.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Piotr Olszański w dniu 27.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie obejmującym działki nr ewid. 368/5, 347, 369/2, 369/3 w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

Wójt Gminy Wadowice Górne Zawiadamia że w dniu 08.01.2016r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.6.2015 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Międzygminny Związek Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne, Wola Wadowska 163 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach? polegającego na budowie rurociągów międzyobiektowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem, poletek osadowych, traktów komunikacyjnych w celu poprawy efektywności gospodarowania osadami na stacji uzdatniania, a także modernizacja spustów osadów i wód powstałych w procesie uzdatniania w komorze reakcji oraz w osadniku wód popłucznych.

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że z wniosku: Międzygminny Związek Zaopatrzenia w Wodę Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne, Wola Wadowska 163 zawiadamia się, że w dniu 09.11.2015r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie : USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO dla realizacji zadania: ?Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach? polegającego na budowie rurociągów międzyobiektowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem, poletek osadowych, traktów komunikacyjnych w celu poprawy efektywności gospodarowania osadami na stacji uzdatniania, a także modernizacja spustów osadów i wód powstałych w procesie uzdatniania w komorze reakcji oraz w osadniku wód popłucznych".

Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia, że w dniu 09.09.2015r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.5.2015 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek:STALMAX Sp. z o.o. Piątkowiec 55B, 39-308 Wadowice Górne na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: BUDOWA SIECI KABLOWEJ NN0,4kV ORAZ ROZBIÓRKA SIECI NAPOWIETRZNEJ IZOLOWANEJ NN0,4kV OD SŁUPA NR 23 DO NR 27 I ODCINKA KABLA NN0,4kV OD PUNKTU ?A? DO PUNKTU ?B?

Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 28.08.2015r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.4.2015 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Maria Jeż zam. 39-308 Wadowice Górne 90 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wadowice Górne?

Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 26.08.2015r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.3.2015 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożony za pośrednictwem pełnomocnika:Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 40x3,7 L = 168mb?

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenia Wójta Gminy z dnia 28.07.2015 informuje się, że z wniosku: STALMAX Sp. z o.o. Piątkowiec 55B, 39-308 Wadowice Górne zawiadamia się, że w dniu 15.07.2015r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie : USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: BUDOWA SIECI KABLOWEJ NN0,4kV ORAZ ROZBIÓRKA SIECI NAPOWIETRZNEJ IZOLOWANEJ NN0,4kV OD SŁUPA NR 23 DO NR 7 I ODCINKA KABLA NN0,4kV OD PUNKTU ?A? DO PUNKTU ?B?

Obwieszczenia Wójta Gminy z dnia 22.07.2015 informuje, że z wniosku: informuje się, że z wniosku: Maria Jeż zam. 39-308 Wadowice Górne 90 zawiadamia się, że w dniu 08.07.2015r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie : USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wadowice Górne?

Obwieszczenia Wójta Gminy z dnia 15.07.2015 informuje, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika:Dariusz Lizak w dniu 01.07.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 40x3,7 L = 168mb?

Wójt Gminy zawiadamia że w dniu 23.03.2015r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.1.2015 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 40x3,7 L = 99mb?

Obwieszczenie z dnia 4 marca 2015 roku - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 10 września 2014 roku - Wójt Gminy zawiadamia że w dniu 10.09.2014r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.8.2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 37mb?

Obwieszczenie z dnia 5 września 2014 roku - Wójt Gminy zawiadamia że w dniu 05.09.2014r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.5.2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą:?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 27mb?

Obwieszczenie z dnia 1 września 2014 roku - Wójt Gminy zawiadamia że w dniu 01.09.2014r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.7.2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskową ? sportową wraz z przebudową istniejących sieci gazowej i wodociągowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku?

Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2014 roku - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2014 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 25.08.2014r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.6.2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 50mb?

Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2014 roku - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 24 lipca 2014 roku - informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 23.07.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskową ? sportową wraz z przebudową istniejących sieci gazowej i wodociągowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku?

Obwieszczenie z dnia 24 lipca 2014 roku - Urząd Gminy w Wadowicach Górnych informuje, że : - Postanowieniem znak: PSNZ.460-79/14 z dnia 16.07.2014r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 50mb? zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 42, 43 i 44 w miejscowości Grzybów, obręb: 101 ? Grzybów, gmina Wadowice Górne - Postanowieniem znak: IR.6123.296.2014 z dnia 17.07.2014r. Starosta Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6a, 39-300 Mielec pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia

Obwieszczenie z dnia 24 lipca 2014 roku - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak w dniu 30.06.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 50mb?

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2014 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 16.07.2014r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.4.2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Wadowicach Górnych polegająca na dobudowie windy towarowo ? osobowej zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku?

Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2014 roku - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak w dniu 30.06.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 50mb?

Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2014 roku - informuje się, że z wniosku: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak w dniu 30.06.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 27mb?

Obwieszczenie z dnia 02 lipca 2014 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 02.07.2014r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.3.2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 02-224 Warszawa Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Dariusz Lizak na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 60mb?

Obwieszczenie z dnia 24 czerwca 2014 roku - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2014 roku - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 5 maja 2014 roku - informuje się, że z wniosku: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 05.05.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Wadowicach Górnych polegająca na dobudowie windy towarowo ? osobowej zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku?

Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2014 roku - zawiadamia się, że w dniu 07.04.2014r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.1.2014 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: złożony przez pełnomocnika: Bartosza Pietras, zam. Przebendów 29, 39-308 Wadowice Górne reprezentującego Halinę Pietras, Ignacego Pietras i Marka Pietras prowadzących działalność gospodarczą pod firmą: ELDRUT S. C. HALINA PIETRAS, MAREK PIETRAS, BARTOSZ PIETRAS, IGNACY PIETRAS, Przebendów 42A, 39-308 Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 6 marca 2014 roku - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 26 lutego 2014 roku - WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE zawiadamia że w dniu 26.02.2014r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.5.2013 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b 33-100 Tarnów złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Alfred Przewoźnik na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN 15KV W MIEJSCOWOŚCI JAMY ? WOLA WADOWSKA?

Obwieszczenie z dnia 18 lutego 2014 roku - informuje się, że na wniosek: złożony przez pełnomocnika: Bartosza Pietras, zam. Przebendów 29, 39-308 Wadowice Górne reprezentującą firmę: ELDRUT S. C. HALINA PIETRAS, MAREK PIETRAS, BARTOSZ PIETRAS, IGNACY PIETRAS, Przebendów 42A, 39-308 Wadowice Górne w dniu 03.02.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?Przebudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z stacją transformatową SN/nN ?

Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2014 roku - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 22 stycznia 2014 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia się, że w dniu 15.01.2014r. z wniosku: Haliny Pietras, zam. Przebendów 24, 39-308 Wadowice Górne reprezentującej firmę: ELDRUT S. C. HALINA PIETRAS, MAREK PIETRAS, BARTOSZ PIETRAS, IGNACY PIETRAS, Przebendów 42A, 39-308 Wadowice Górne została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej wraz z rozbudową hali istniejącej w miejscowości Przebendów na działkach o nr ew. gruntu 296/4 i 233/46 (obręb 0107 Przebendów)?.

Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne informuje się, że na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b 33-100 Tarnów złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Alfred Przewoźnik w dniu 16.12.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO NA ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE POD NAZWĄ: ?BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN 15KV W MIEJSCOWOŚCI JAMY ? WOLA WADOWSKA?

Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 08.11.2013r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.3.2013 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA z rur PE dn. 32 x 3,0 L = 120?

Obwieszczenie z dnia 12 listopada 2013 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 08.11.2013r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.4.2013 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO na wniosek: PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA z rur PE dn. 40 x 3,7 L = 110mb?

Obwieszczenie z dnia 17 października 2013 roku - informuje się, postanowieniem znak: IR.6123.445.2013 z dnia 15.10.2013r. Starosta Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6a, 39-300 Mielec pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32 x 3,0 L= 120? na działkach nr ewid. 432/3, 432/4, 433/3, 433/4 i 433/5 w miejscowości Wadowice Dolne (obręb: 109 ? Wadowice Dolne), gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 17 października 2013 roku - informuje się, Postanowieniem znak: IR.6123.446.2013 z dnia 15.10.2013r. Starosta Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6a, 39-300 Mielec pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 40 x 3,7 L= 110mb? realizowanego na działkach o numerach ewid. 855, 856 i 857 w miejscowości Wampierzów (obręb: 110 ? Wampierzów), gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 6 września 2013 roku - informuje się, że na wniosek: PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w dniu 03.09.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA z rur PE dn. 32 x 3,0 L = 120?

Obwieszczenie z dnia 6 września 2013 roku - informuje się, że na wniosek: PGNiG SPV 4 sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w dniu 03.09.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA z rur PE dn. 40 x 3,7 L = 110mb?

Obwieszczenie z dnia 9 lipca 2013 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 08.07.2013r. została wydana decyzja nr UG-IR.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul . Wspólna 5, 35-205 Rzeszów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Piotr Olszański na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ORAZ DWÓCH PRZYŁĄCZY GAZOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC?

Obwieszczenie z dnia 14 czerwca 2013 roku - Urząd Gminy w Wadowicach Górnych informuje, że : - Postanowieniem znak: IR.6123.242.2013 z dnia 11.06.2013r. Starosta Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6a, 39-300 Mielec pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia oraz dwóch przyłączy gazowych w miejscowości Piątkowiec? na działkach nr ewid. 424/13, 427, 426/6, 425/1, 425/2, 425/3 i 425/4 w miejscowości Piątkowiec (obręb: 106 ? Piątkowiec), gmina Wadowice Górne.

Obwieszczenie z dnia 20 maja 2013 roku - informuje się, że na wniosek: Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul . Wspólna 5, 35-205 Rzeszów złożonego za pośrednictwem pełnomocnika: Piotr Olszański w dniu 26.04.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ORAZ DWÓCH PRZYŁĄCZY GAZOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC?

Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2013 roku - Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 23.01.2013r. została wydana decyzja nr UG-IR.6733.6.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie ul . Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 32 x 3,0 z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"

Obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2012 roku - Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 29 października 2012 roku - Informuje się, że na wniosek: Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie ul . Wita Stwosza 7, 33-100 Tarnów w dniu 28.11.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą ?BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 Z PRZYŁĄCZEM GAZU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ?

Obwieszczenie z dnia 05 września 2012 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 05.09.2012r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.4.2012 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu Dąbrowa Tarnowska ul. Al. Chmielowskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (Sprawa nr UG-IR.6733.4.2012 z dnia 05.07.2012r) na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 100mb ?

Obwieszczenie z dnia 05 września 2012 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 05.09.2012r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.5.2012 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu Dąbrowa Tarnowska ul. Al. Chmielowskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska (Sprawa nr UG-IR.6733.5.2012 z dnia 05.07.2012r) na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 70mb ?

Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2012 roku o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 13 sierpnia 2012 roku o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2012 roku - informuje się, że na wniosek: Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu Dąbrowa Tarnowska ul . Al. Chmielowskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 03.07.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie pod inwestycje pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 70mb ?

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2012 roku - informuje się, że na wniosek: Karpacka Spółka Gazownictwa sp. z o.o., w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Tarnowie Rejon Dystrybucji Gazu Dąbrowa Tarnowska ul . Al. Chmielowskiego 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska w dniu 03.07.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie pod inwestycje pod nazwą: ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 100mb ?

Obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2012 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 01.06.2012r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.2.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b 33-100 Tarnów złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Alfred Przewoźnik (Sprawa nr UG-IR.6733.2.2012 z dnia 27.03.2012r) na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15KV UŁOŻONEJ W ZIEMI?

Obwieszczenie z dnia 08 maja 2012 roku o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie z dnia 28 marca 2012 roku - Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 28.03.2012r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.1.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Paweł Róg prowadzący działalność gospodarczą w ramach firmy pod nazwą: GUMOTIV PAWEŁ RÓG, WADOWICE GÓRNE 91, 39-308 WADOWICE GÓRNE (Sprawa nr UG-IR.6733.1.2012 z dnia 31.01.2012r) na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?BUDOWA NAPOWIETRZNO ? KABLOWEJ LINII SN 15KV Z PREFABRYKOWANĄ STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ 15/0,4KV ORAZ KABLAMI NN 0,4KV DLA ZASILANIA ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GUMOTIV ? PAWEŁ RÓG W WADOWICACH GÓRNYCH 91?

Obwieszczenie z dnia 27 marca 2012 roku - informuje się, że na wniosek TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Tarnowie ul. Lwowska 72-96b 33-100 Tarnów w dniu 21.03.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą ?Budowa linii kablowej SN 15KV ułożonej w ziemi?

Obwieszczenie z dnia 13 marca 2012 roku o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Urząd Gminy w Wadowicach Górnych informuje, że : - Postanowieniem znak: IR.6123.71.2012 z dnia 08.03.2012r. Starosta Powiatu Mieleckiego, ul. Wyspiańskiego 6a, 39-300 Mielec pozytywnie uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa napowietrzno ? kablowej linii SN 15kV z prefabrykowaną stacją transformatorową 15/0,4kV oraz kablami NN 0,4kV dla zasilania istniejącego zakładu produkcyjnego GUMOTIV ? Paweł Róg w Wadowicach Górnych 91? gmina Wadowice Górne? na działkach nr ewid. 337/4, 337/3, 134/7, 523/3 i 523/8 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne.

Obwieszczenie - informuje się, że na wniosek: Paweł Róg prowadzący działalność gospodarczą w ramach firmy pod nazwą: GUMOTIV PAWEŁ RÓG WADOWICE GÓRNE 91 39-308 WADOWICE GÓRNE w dniu 24.01.2012r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa napowietrzno-kablowej linii SN 15kV z prefabrykowaną stacją transformatorową 15/0,4kV oraz kablami NN 0,4kV dla zasilania istniejącego zakładu produkcyjnego GUMOTIV - Paweł Róg w Wadowicach Górnych 91?

Wójt Gminy Wadowice Górne obwieszcza że w dniu 10.01.2012r. została wydana DECYZJA NR UG-IR.6733.3.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek: Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565?

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565

Obwieszczenie z dnia 01 grudnia 2011r. Wójt Gminy Wadowice Górne informuje, że na wniosek:Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec złożony za pośrednictwem pełnomocnika: Piotr Kopczyk ul. Podwisłocze 36/101 35-309 Rzeszów w dniu 18.11.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą ?Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565?

Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2011r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 28.06.2011r. została wydana decyzja nr UG-IR.6733.2.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa odcinka sieci średnioprężnej gazowej w miejscowości Zabrnie, Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2011r. Informuje się, że na wniosek: Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116 w dniu 14.04.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa odcinka sieci średnioprężnej gazowej w miejscowości Zabrnie , Gmina Wadowice Górne. W/w inwestycja przebiegać będzie przez działki o nr ewid.: 15 i 60 położonych w miejscowości Zabrnie ? Gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 12 października 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia, że w dniu 12.10.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-62/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Szkoła Podstawowa w Jamach, 39-308 Wadowice Górne na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Wykonanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jamach

Obwieszczenie z dnia 09 września 2010r. Na wniosek Szkoły Podstawowej w Jamach 39-308 Wadowice Górne w dniu 09.09.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą : Wykonanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jamach

Obwieszczenie z dnia 09 lipca 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia, że w dniu 09.07.2010r,. została wydana Decyzja Nr UGIR 7331-29/2010 umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku: Aero2 Sp. z o.o., ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bezprzewodowej transmisji danych Aero2 o nazwie ?TAR 22719 WADOWICE GÓRNE? zlokalizowanej na dachu istniejącego pawilonu handlowego

Obwieszczenie z dnia 04 maja 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Czermin zawiadamia że w dniu 04.06.2010r. została wydana decyzja NR UGIR 7331-20/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800

Obwieszczenie z dnia 04 maja 2010r. Na wniosek Aero2 Sp. z o.o. ul. Lwowska 19 00-660 Warszawa działającą przez pełnomocnika Małgorzata Rasała ELTEL Networks Adres do korespondencji: ul. Zawiła 61, 30-390 Kraków zawiadamia się, że w dniu 29.04.2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa stacji bezprzewodowej transmisji danych Aero2 o nazwie ?TAR 22719 WADOWICE GÓRNE? zlokalizowanej na dachu istniejącego pawilonu handlowego

Obwieszczenie z dnia 06 maja 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Czermin zawiadamia, że w dniu 06.04.2010r. na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 30.04.2010r. została wydana decyzja NR UGIR 7331-19/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Międzygminnego Związku Zaopatrzenia w wodę Gminy Radomyśl Wielki i Wadowice Górne, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej, ze stali kwasoodpornej, w miejscowości Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne?

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 28.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-7/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa sieci średnioprężnej gazowej z przyłączami dla miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne (projekt zamienny)

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 27.04.2010r. została wydana DECYZJA NR UGIR 7331-89/2009/2010 o ustaleniu lokazlizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Przebendów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 27.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-94/2009/2010 o ustaleniu lokazlizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 27.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-96/2009/2010 o ustaleniu lokazlizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wampierzów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 27 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 27.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-95/2009/2010 o ustaleniu lokazlizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowie oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 15.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-91/2009/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Grzybów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 15.04.2010r. została wydana DECYZJA NR UGIR 7331-92/2009/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Kosówka, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 14.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-84/2009/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowie oświetlenia drogowego w części miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 9 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 09.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-85/2009/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 14.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-86/2009/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 14.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-87/2009/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Izbiska, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 09.04.2010r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-88/2009/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia że w dniu 09.04.2010r. została wydana deczyja nr UGIR 7331-90/2009/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2010r. Gmina Wadowice Górne zawiadamia, że działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Czermin w dniu 06.04.2010r. zostaje wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

Obwieszczenie z dnia 7 kwietnia 2010r. Wójt Gminy Wadowice Górne zawiadamia, w dniu 07.04.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

Obwieszczenie z dnia 15 lutego 2010r. Gmina Wadowice Górne zawiadamia, że w dniu 08.02.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - Budowa sieci gazowej średnioprężnej z przyłączami domowymi dla miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne (projekt zamienny)

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Izbiska, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Jamy, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Przebendów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Grzybów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Kosówka, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Kawęczyn, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 30 listoapda 2009 - w dniu 30.11.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wampierzów, gmina Wadowice Górne

Obwieszczenie z dnia 10 listoapda 2009 - w dniu 10.11.2009r. została wydana decyzja nr UGIR 7331-55/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek pana Janusza Graniczki, zam. ul. Spółdzielcza 4/3, 39-300 Mielec, na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą

Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2009 roku: Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturąWstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2009-08-26
  Ilość odwiedzin: 10998