Baner głowny strony Gmina Wadowice Górne Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
  Karta B
Liczba odwiedzin kategorii: 12513

Karta B

Nr karty Data Zakres przedmiotowy
5/B/2021 2021-05-07

Rozbudowa budynku produkcyjnego o część magazynową wraz z infrastrukturą techniczną (DOCX 36KB)

4/B/2021 2021-02-22

Rozbudowa budynku produkcyjnego o część magazynową wraz z infrastrukturą techniczną (DOCX 32KB)

3/B/2021 2021-02-09

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (DOCX 32KB)

2/B/2021 2021-01-19

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=55mb (DOCX 34KB)

1/B/2021 2021-01-19

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=252mb (DOCX 34KB)

19/B/2020 2020-12-31

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=53mb (DOCX 15KB)

18/B/2020 2020-12-03

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=96mb (DOCX 15KB)

17/B/2020 2020-12-03

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn.63x5,8 około L=81mb? na części działki o nr ewid. 544/2, 544/3 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, obręb: 109- Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne (DOCX 15KB)

16/B/2020 2020-12-03

Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr MIE7003A (DOCX 15KB)

15/B/2020 2020-12-03

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63x5,8 około L = 210 mb (DOCX 15KB)

14/B/2020 2020-08-03

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE 7002A na działce nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy gmina Wadowice Górne

13/B/2020 2020-05-22

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11dn. 63x5,8 na działkach nr ewid. 260/5, 259/5, 259/14 położonych w miejscowości Piątkowiec gmina Wadowice Górne

12/B/2020 2020-05-22

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63x5,8 około L = 66 mb

11/B/2020 2020-05-12

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11dn. 63 na działkach nr ewid. 157/4, 157/5 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

10/B/2020 2020-05-12

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11dn. 63 na działkach nr ewid. 562/12, 562/10 położonych w miejscowości Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

9/B/2020 2020-05-08

Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 540/4, Wadowice Górne, Powiat Mielecki

8/B/2020 2020-04-27

Wykonanie robót budowlanych ? prac polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania tych pomieszczeń na placówkę opiekuńczo ? wychowawczą (publiczny żłobek).

7/B/2020 2020-04-27

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 180 około L = 396 mb? oraz z rur PE100 SDR 11 dn. 90 około L = 143 mb

6/B/2020 2020-03-10

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nominale MIE7002C wraz z instalacją elektroenergetyczną

5/B/2020 2020-02-05

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 76 mb na działkach nr ewid. 633/2,573,567,401/2 położonych w miejscowości Izbiska, obręb 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne

4/B/2020 2020-02-05

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 76 mb na działkach nr ewid. 633/2,573,567,401/2 położonych w miejscowości Izbiska, obręb 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne

3/B/2020 2020-01-29

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 42 mb

2/B/2020 2020-01-29

Budowę sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 około L = 45 mb

1/B/2020 2020-01-08

Zakup linii do produkcji deski paletowej przez Tartak Drew - Max Gałat Ryszard

27/B/2019 2019-12-18

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o nominale MIE6004D wraz z instalacją elektroenergetyczną

26/B/2019 2019-12-13

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=183 mb

25/B/2019 2019-12-06

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno ? tłocznej z przepompownią ścieków i zasilaniem elektrycznym na działkach nr ewid. 156, 347, 362, 370, 376, 383, 384, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 396, 397, 398, 403, 405, 411, 413, 414, 416, 427, 428, 429, 430, 441, 451, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 463, 464, 465, 468, 469, 470, 471, 473, 475, 368/1, 368/5, 368/7, 369/3, 385/1, 385/3, 385/4, 386/2, 386/6, 389/10, 389/6, 389/7, 389/9, 399/10, 399/14, 400/2, 401/2, 407/4, 407/5, 407/7, 407/8, 407/9, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 409/2, 409/5, 409/6, 409/7, 412/1, 412/2, 424/12, 424/17, 424/18, 424/3, 424/31, 424/35, 424/5, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 426/1, 424/16, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 424/9, 435/2, 460/2, 460/4, 461/1, 461/2, 515/4 w miejscowości Piątkowiec - przysiółek ?Zwiernik?, gmina Wadowice Górne i na działkach nr ewid. 1079, 1376/2 w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec

24/B/2019 2019-11-28

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=112 mb

23/B/2019 2019-11-18

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002C wraz z instalacją elektroenergetyczną

22/B/2019 2019-11-12

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 92 mb

21/B/2019 2019-10-18

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 352 mb

20/B/2019 2019-10-18

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 88 mb

19/B/2019 2019-10-15

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4Sp. z o.o. Nr MIE7002A

18/B/2019 2019-09-17

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 69 mb

17/B/2019 2019-09-13

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 37 mb

16/B/2019 2019-09-13

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 94 mb

15/B/2019 2019-06-19

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=118 mb

14/B/2019 2019-06-17

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr MIE 7002A

13/B/2019 2019-05-15

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr ewid. 60/2 w miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne, powiat Mielecki, województwo Podkarpackie

12/B/2019 2019-04-23

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=99 mb

11/B/2019 2019-04-23

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE6004E wraz z instalacją elektroenergetyczną

10/B/2019 2019-04-05

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

10/B/2019 2019-04-05

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

9/B/2019 2019-04-03

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=66 mb

8/B/2019 2019-04-03

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=120 mb

7/B/2019 2019-03-18

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=53 mb

6/B/2019 2019-03-18

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=8 mb

5/B/2019 2019-03-14

Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego o cześć parterową konstrukcji drewnianej przeznaczonej na cele kultury - sala taneczna

4/B/2019 2019-02-27

Budowa odcinka sieci wodociągowej ? 300

3/B/2019 2019-02-06

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L= 80 mb

2/B/2019 2019-01-30

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jamach, o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz przebudowa części parteru budynku szkoły

1/B/2019 2019-01-25

Budowa budynku (parterowego, konstrukcji drewnianej, przeznaczonej na cele kultury-sala taneczna) przy budynku pełniącym funkcję Domu Ludowego w Wierzchowinach

18/B/2018 2018-12-12

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jamach, o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym oraz przebudowa części parteru budynku szkoły

17/B/2018 2018-11-26

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A

16/B/2018 2018-11-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=28mb

15/B/2018 2018-11-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=115mb

14/B/2018 2018-11-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=103mb

13/B/2018 2018-10-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 78 mb

12/B/2018 2018-10-24

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L = 78 mb

11/B/2018 2018-07-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=22mb

10/B/2018 2018-07-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=61mb

9/B/2018 2018-07-10

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11 dn 63 L=41mb

7/B/2018 2018-05-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Wykonanie robót budowlanych ? prac polegających na przebudowie części pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Wadowicach Górnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania tych pomieszczeń na placówkę opiekuńczo ? wychowawczą (publiczny żłobek)

6/B/2018 2018-04-27

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

5/B/2018 2018-04-27

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

4/B/2018 2018-04-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem gazowym do budynku jednorodzinnego mieszkalnego, na działkach o nr ewid. 894/2 oraz 894/5 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110 - Wampierzów, Gmina Wadowice Górne

3/B/2018 2018-03-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa odcinka sieci wodociągowej

2/B/2018 2018-03-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Zakładu Produkcyjnego na dz. nr 522/2 w miejscowości Wadowice Górne i obiektu produkcyjnego na dz. nr ewid. 338/2 i 339/2 w miejscowości Wadowice Górne

1/B/2018 2018-02-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa urządzeń związanych z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A. Zakładu Produkcyjnego na dz. nr 522/2 w miejscowości Wadowice Górne i obiektu produkcyjnego na dz. nr ewid. 338/2 i 339/2 w miejscowości Wadowice Górne

21/B/2017 2017-11-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

20/B/2017 2017-11-08

Postanowienie o podjęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

19/B/2017 2017-10-10

Postanowienie o zawieszeniu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. Nr MIE7002A na terenie działki nr ewid. 947, położonej w miejscowości Jamy, obręb 103- Jamy, gmina Wadowice Górne

18/B/2017 2017-09-20

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV na działkach o nr ewid.195, 221, 306, 308, 309, 311, 313, 204, 205 położonych w miejscowości Kawęczyn, obręb 104- Kawęczyn, Gmina Wadowice Górne

17/B/2017 2017-09-20

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci oświetlenia drogowego do 1kV na działkach o nr ewid. 35, 103/1, 104, 105, 162, 164, 165 położonych w miejscowości Wampierzów, obręb 110- Wampierzów, Gmina Wadowice Górne

16/B/2017 2017-08-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100, SDR11, dn 63, L=36,5mb

15/B/2017 2017-07-19

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz ich instalacją elektryczną w miejscowościach Jamy, Izbiska, Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

14/B/2017 2017-07-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz ich instalacją elektryczną w miejscowościach Jamy, Izbiska, Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

13/B/2017 2017-06-26

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji

12/B/2017 2017-06-05

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn.40x3,7 L=133mb na działkach o nr ewid. 508/6 oraz 508/7 położonych w miejscowości Wadowice Górne, obręb 108- Wadowice Górne, Gmina Wadowice Górne

11/B/2017 2017-04-10

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 01.02.2017r. Nr UG-IR.6733.11.2016 w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z wniosku złożonego przez: Gminę Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa budynku oznaczonego na kopii mapy zasadniczej, jako ?k2? murowanego - wolnostojącego, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT/: budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe) tj. Szkoły Podstawowej im. Gren. Bolesława Stachonia

10/B/2017 2017-04-10

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 02.02.2017r. Nr UG-IR.67220.5.2016 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z wniosku złożonego przez: Gminę Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

9/B/2017 2017-03-16

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa wiaty (parterowej, konstrukcji drewnianej, przeznaczonej na cele kultury-sala taneczna) przy budynku pełniącym funkcję ?Domu Ludowego? na działce nr ewid. 329/3 w miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

8/B/2017 2017-03-16

Decyzja zmieniająca decyzje ostateczną o środowiskowych uwarunkowaniach z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków? na działkach o nr ewid. 246/7, 246/8, 246/10, 534 oraz 535 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

7/B/2017 2017-03-16

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 02.02.2017r. Nr UG-IR.67220.5.2016 w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z wniosku złożonego przez: Gminę Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne 116 dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

6/B/2017 2017-02-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

5/B/2017 2017-02-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa budynku oznaczonego na kopii mapy zasadniczej, jako k2 murowanego - wolnostojącego, z dwoma kondygnacjami nadziemnymi, rodzaj według Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT/: budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe) tj. Szkoły Podstawowej im. Gren. Bolesława Stachonia.

4/B/2017 2017-02-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piątkowiec ?Zwiernik? i części miejscowości Wola Mielecka? na działkach nr ewid. 424/9, 435/2, 424/12, 424/18, 424/16, 424/5, 424/17, 427, 428, 424/3, 424/31, 424/30, 426/2, 426/3, 426/4, 425/1, 425/2, 425/3, 425/4, 407/5, 405, 407/4, 407/8, 408/1, 408/2, 408/3, 408/4, 408/5, 409/5, 409/2, 409/6, 411, 412/1, 413, 460/4, 416, 470, 471, 469, 468, 473, 464, 401/2, 399/14, 399/10, 399/18, 399/15, 392, 386/6, 400/2, 397, 396, 390, 387, 386/2, 385/1, 385/3, 389/8, 388, 389/6, 389/7, 383, 515/4, 385/2, 369/1, 372, 371, 365, 364, 370, 369/3, 362, 368/5, 368/1, 368/7, 429, 441,384, 376, 403, 414,475, 454, 385/4, 458, 393, 394, 398, 407/9, 407/7, 412/2, 456, 426/5, 426/1, 460/2, 461/1, 461/2, 457, 156,459, 409/7,430, 451, 453, 465,463,347 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 - Piątkowiec, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie oraz na działkach o nr ewid. 1376/2, 1375/2, 1375/1, 1079 położonych w miejscowości Wola Mielecka, gmina Mielec, powiat mielecki, woj. podkarpackie

3/B/2017 2017-01-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L=205 mb na działkach o nr ewid. 27 w miejscowości Wierzchowiny, obręb 111- Wierzchowiny oraz na działkach o nr ewid. 245,243/2,243/1 w miejscowości Wadowice Dolne, obręb 109 ? Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

2/B/2017 2017-01-19

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków oraz zasilaniem energetycznym w miejscowościach: Jamy, Izbiska, Wierzchowiny w gminie Wadowice Górne

1/B/2017 2017-01-11

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piątkowiec Zwiernik i części miejscowości Wola Mielecka

16/B/2016 2016-11-28

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m?/d] na terenie obejmującym działki nr ewid. 1356, 1367/2, 1336, 1395, 1397/2, 1073 w miejscowości Izbiska, obręb: 102 ? Izbiska, gmina Wadowice Górne

15/B/2016 2016-11-28

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku kultu religijnego

14/B/2016 2016-08-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Montaż Automatu galwanizerskiego do cynkowania alkalicznego Zn i Zn-Ni w bębnach wraz z oczyszczalnią ścieków? na działkach o nr ewid. 246/7, 246/8, 246/10, 534 oraz 535 położonych w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

12/B/2016 2016-08-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=58 mb?

11/B/2016 2016-06-28

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa sieci gazowej? na działkach o nr ewid. 246/10 i 534 w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

10/B/2016 2016-06-01

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: pn.: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m3/d] i RLM = 6500?

9/B/2016 2016-05-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=75mb"

8/B/2016 2016-05-24

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa sieci gazowej?. W/w inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewid. 315 w miejscowości Wadowice Górne. Obręb: 108 Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne.

7/B/2016 2016-05-16

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa i rozbudowa mechaniczno ? biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości 800 [m3/d] i RLM = 6500? na działkach nr ewid. 1356, 1367/2, 1336, 1395, 1397/2 i 1073 położonych w miejscowości Izbiska, obręb: 102 - Izbiska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. podkarpackie

6/B/2016 2016-04-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 40x3,7 L=46mb ?. Planowana inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 216/1, 70, 60/5, 62/1 w miejscowości Jamy, obręb: 103 ? Jamy, gmina Wadowice Górne

5/B/2016 2016-04-01

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Hala komór wędzarniczych ? W/w inwestycja realizowana na działkach nr ewid. 703, 525/14, 525/20 położonych w miejscowości Wadowice Górne, obręb: 108 ? Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, woj. Podkarpackie

4/B/2016 2016-03-22

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. . ?Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie obejmującym działki nr ewid. 368/5, 347, 369/2, 369/3 w miejscowości Piątkowiec, obręb: 106 ? Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

3/B/2016 2016-03-14

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Hala komór wędzarniczych Planowana inwestycja na działkach o nr ewid. 703,525/14 i 525/20 w miejscowości Wadowice Górne, obręb 108 - Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie

2/B/2016 2016-02-26

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch budynków inwentarskich do hodowli brojlera kurzego wraz budowlami towarzyszącymi oraz infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania na działce o nr ewid. 1509, miejscowość Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne, powiat mielecki, województwo podkarpackie?

1/B/2016 2016-01-08

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Gospodarka osadami i wodami popłucznymi na Stacji Uzdatniania Wody w Jamach? polegającego na budowie rurociągów międzyobiektowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem, poletek osadowych, traktów komunikacyjnych w celu poprawy efektywności gospodarowania osadami na stacji uzdatniania, a także modernizacja spustów osadów i wód powstałych w procesie uzdatniania w komorze reakcji oraz w osadniku wód popłucznych?

7/B/2015 2015-09-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. BUDOWA SIECI KABLOWEJ NN0,4kV ORAZ ROZBIÓRKA SIECI NAPOWIETRZNEJ IZOLOWANEJ NN0,4kV OD SŁUPA NR 23 DO NR 27 I ODCINKA KABLA NN0,4kV OD PUNKTU ?A? DO PUNKTU ?B?

6/B/2015 2015-08-26

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Wadowice Górne?

5/B/2015 2015-08-26

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 40x3,7 L = 168mb?

4/B/2015 2015-03-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 40x3,7 L = 99mb? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 204/1, 205, 206, 209 w miejscowości Wierzchowiny, obręb: 111 ? Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne

3/B/2015 2015-03-06

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: montaż wtryskarki ELAST 2700/400 tb w istniejącej hali produkcyjnej firmy GUMOTIV Paweł Róg, realizowanego w ramach projektu: ?Zakup innowacyjnej wtryskarki ELAST 2700/400 tb do produkcji elementów gumowych przez firmę GUMOTIV Paweł Róg? wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 ?Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości?, schemat B ?Bezpośrednie dotacje inwestycyjne? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

2/B/2015 2015-03-05

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: montaż wtryskarki ELAST 2700/400 tb w istniejącej hali produkcyjnej firmy GUMOTIV Paweł Róg, realizowanego w ramach projektu: ?Zakup innowacyjnej wtryskarki ELAST 2700/400 tb do produkcji elementów gumowych przez firmę GUMOTIV Paweł Róg? wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej I konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 ?Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości?, schemat B ?Bezpośrednie dotacje inwestycyjne? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

1/B/2015 2015-02-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku przemysłowego ? Zakładu Przetwórstwa Mięsnego? W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działce nr ewid. 427 w miejscowości Wadowice Dolne, obręb: 109 Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne

12/B/2014 2014-11-14

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne zmieniająca decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne Nr UG-IR.6220.1.2011 z dnia 30.11.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11?

11/B/2014 2014-11-06

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. Nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11? w związku ze zmianą decyzji Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UG-IR.6220.1.2011 z dnia 30.11.2011r., wynikającą z zakupu innowacyjnej wtryskarki ELAST 2700/400 tb, dla instalacji objętej wskazaną decyzją

10/B/2014 2014-09-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32 x 3,0 L= 37mb?

9/B/2014 2014-09-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32 x 3,0 L= 27mb?

8/B/2014 2014-09-03

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wadowicach Dolnych o część z salą widowiskową ? sportową wraz z przebudową istniejących sieci gazowej i wodociągowej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku?

7/B/2014 2014-08-25

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 50mb?

6/B/2014 2014-07-18

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa i rozbudowa budynku ośrodka zdrowia w Wadowicach Górnych polegająca na dobudowie windy towarowo ? osobowej zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku?

5/B/2014 2014-07-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn. 32x3,0 L = 60mb? W/w inwestycja realizowana będzie na działce o nr ewid. 923 w miejscowości Wampierzów, obręb: 110 ? Wampierzów, gmina Wadowice Górne.

4/B/2014 2014-04-08

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku przemysłowego ? Zakładu Przetwórstwa Mięsnego??

3/B/2014 2014-04-08

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia wraz z stacją transformatową SN/nN ?

2/B/2014 2014-02-27

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI KABLOWEJ SN 15KV W MIEJSCOWOŚCI JAMY ? WOLA WADOWSKA

1/B/2014 2014-01-22

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej wraz z rozbudową hali istniejącej w miejscowości Przebendów na działkach o nr ew. gruntu 296/4 i 233/46 (obręb 0107 Przebendów)?.

10/B/2013 2013-12-17

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej wraz z rozbudową hali istniejącej w miejscowości Przebendów na działkach o nr ew. gruntu 296/4 i 233/46 (obręb 107 Przebendów)?

9/B/2013 2013-11-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA z rur PE dn. 40 x 3,7 L = 110mb?

8/B/2013 2013-11-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA z rur PE dn. 32 x 3,0 L = 120?

7/B/2013 2013-08-08

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: : ?Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 424/3 i 424/26 (Obręb 106 ? Piątkowiec) w miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

6/B/2013 2013-07-09

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA ORAZ DWÓCH PRZYŁĄCZY GAZOWYCH W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 424/13, 427, 426/6, 425/1, 425/2, 425/3 i 425/4 obręb: 106 - Piątkowiec, gmina Wadowice Górne.

5/B/2013 2013-06-10

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa hali produkcyjnej o część produkcyjno ? magazynową oraz budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy halą a istniejącą częścią socjalno ? biurową w Wadowicach Górnych na terenie działek nr 523/8, 523/10?

4/B/2013 2013-06-10

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa hali produkcyjnej o część produkcyjno ? magazynową oraz budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy halą a istniejącą częścią socjalno ? biurową w Wadowicach Górnych na terenie działek nr 523/8, 523/10?

3/B/2013 2013-04-22

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Magazyn wyrobów gotowych?

2/B/2013 2013-04-09

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Magazyn wyrobów gotowych? W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: 703 (część), 524/11, 525/13, 525/14 i 525/20 obręb 108: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

1/B/2013 2013-01-23

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 32 x 3,0 z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego jednorodzinnego? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 1389, 1385, 1381/2 i 1378/5 obręb: 102 - Izbiska, gmina Wadowice Górne.

11/B/2012 2012-12-31

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 424/3 i 424/26 (Obręb 106 ? Piątkowiec) w miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

10/B/2012 2012-11-15

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Górna ? Mielec polegającej na budowie chodnika poza rowem w granicy pasa drogi w km 31+340 do km 32+355,4 strona prawa w m. Piątkowiec?, zlokalizowanego na działkach.: 243 obręb: 106 Piątkowiec, 413 obręb: 108 Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

9/B/2012 2012-11-15

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku warsztatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu 424/3 i 424/26 (Obręb 106 ? Piątkowiec) w miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

8/B/2012 2012-09-06

Wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne zezwolenie na usunięcie 48 sztuk drzew rosnących na działce nr 633/2 w miejscowości Jamy . Brzoza ? 1 szt, jesion ? 3 szt, akacja ? 2 szt,, wierzba ? 1 szt, kruszna 1 szt, 40 szt

7/B/2012 2012-09-06

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 70mb ? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 260/4, 260/5 obręb: Piątkowiec, gmina Wadowice Górne

6/B/2012 2012-09-06

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA Z RUR PE Dn 32 x 3,0 L= 100mb ? W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 435/2, 435/1 i 436/1 obręb: Wampierzów, gmina Wadowice Górne

5/B/2012 2012-06-01

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15KV UŁOŻONEJ W ZIEMI?. W/w inwestycja realizowana będzie na działkach.: 1718, 1715/1, 1714/1, 1713, 1706, 1705, 1689, 1700/1, 1700/2, 1698, 1674 obręb: Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne.

4/B/2012 2012-04-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa budynku magazynowego wraz z myjnią pojemników? zlokalizowanego na działkach.: 525/36 i 703 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne.

3/B/2012 2012-03-29

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa budynku magazynowego wraz z myjnią pojemników?

2/B/2012 2012-03-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?BUDOWA NAPOWIETRZNO ? KABLOWEJ LINII SN 15KV Z PREFABRYKOWANĄ STACJĄ TRANSFORMATOROWĄ 15/0,4KV ORAZ KABLAMI NN 0,4KV DLA ZASILANIA ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO GUMOTIV ? PAWEŁ RÓG W WADOWICACH GÓRNYCH 91?

1/B/2012 2012-01-10

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565?

7/B/2011 2011-12-13

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565?, zlokalizowanego na działkach.: 565, 287/1, 314/1, 213/8, 314/2, 592, 594/1, 595/2, 68, 289/2, 288, 591, 593, 595/1 położonych w Wadowicach Dolnych, gmina Wadowice Górne

6/B/2011 2011-12-02

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Przebudowa mostu przez Potok Zgórsko w miejscowości Wadowice Dolne w ciągu drogi powiatowej nr 1160R Załuże ? Piątkowiec w km 9+565?

5/B/2011 2011-11-30

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11? zlokalizowanego na działkach.: 523/8, 523/9, 523/10, 523/11 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

4/B/2011 2011-10-10

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego o powierzchnię magazynową w wielkości ok. 1200m2?, zlokalizowanego na działkach.: 704/1 i 335/12 obręb: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

3/B/2011 2011-09-23

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego o powierzchnię magazynową w wielkości ok. 1200m2? W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: 704/1 i 335/12, obręb 108: Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne

2/B/2011 2011-08-23

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa hali produkcyjno ? magazynowej zlokalizowana w Wadowicach Górnych dz. nr 523/8, 523/9, 523/10, 523/11?

1/B/2011 2011-06-28

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa odcinka sieci średnioprężnej gazowej w miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne?

22/B/2010 2010-10-14

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne uchylająca w całości ostateczną decyzję Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 19.08.2010r. Nr UG IR 7331/DŚ/7/2009/2010 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec ? Gmina Wadowice Górne?

21/B/2010 2010-10-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Wykonanie dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Jamach?

20/B/2010 2010-08-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątkowiec ? Gmina Wadowice Górne?

19/B/2010 2010-07-12

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne umarzająca postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa stacji bezprzewodowej transmisji danych Aero2 o nazwie ?TAR 22719 WADOWICE GÓRNE? zlokalizowanej na dachu istniejącego pawilonu handlowego?

18/B/2010 2010-06-04

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

17/B/2010 2010-05-18

Decyzja wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?

16/B/2010 2010-05-11

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne ? Wampierzów na odcinku w km 0+000 ? 5+800?.

15/B/2010 2010-05-05

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa dwóch zbiorników wyrównawczych wody czystej, ze stali kwasoodpornej w miejscowości Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne?

14/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa sieci średnioprężnej gazowej z przyłączami dla miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne (projekt zamienny)?

13/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wampierzów, gmina Wadowice Górne?

12/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Dolne, gmina Wadowice Górne?

11/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wola Wadowska, gmina Wadowice Górne?

10/B/2010 2010-04-29

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Przebendów, gmina Wadowice Górne?

9/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Kosówka, gmina Wadowice Górne?

8/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Grzybów, gmina Wadowice Górne?

7/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wierzchowiny, gmina Wadowice Górne?

6/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowie oświetlenia drogowego w części miejscowości Piątkowiec, gmina Wadowice Górne?

5/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Izbiska, gmina Wadowice Górne?

4/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Wadowice Górne, gmina Wadowice Górne?

3/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Jamy, gmina Wadowice Górne?

2/B/2010 2010-04-21

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa oświetlenia drogowego w części miejscowości Zabrnie, gmina Wadowice Górne?

1/B/2010 2010-02-19

Decyzja wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 1 166R Partynia ? Jamy w km 0+010 ? 9+456?

22/B/2009 2010-02-19

Decyzja Wójta Gminy Wadowice Górne ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn. ?Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą?

21/B/2009 2010-02-08

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: ?BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PIĄTKOWIEC ? GMINA WADOWICE GÓRNE?

20/B/2009 2010-02-08

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ?Odbudowie drogi powiatowej NR 1 166R Partynia ? Jamy w km 0+000 ? 9+456?. W/w inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o nr ewid.: - 12, 22, 23, 24 położonych w m. Partynia ? Gmina Radomyśl Wielki - 216 położonej w m. Izbiska ? Gmina Wadowice Górne - 117, 119, 124, 125, 334, 708, 1046, 1489 ? położonych w m. Jamy ? Gmina Wadowice Górne

19/B/2009 2009-11-18

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Janina Krawiec na usunięcie 20 drzewa z gatunku topola-osika, brzoza, olcha rosnących na działce 149/5 w miejscowości Wadowice Górne o obw. pnia mierzonego na wys. 130 cm odp: 77 cm, 68 cm , 71 cm, 66 cm, 38 cm, 34 cm, 64 cm, 88 cm , 78 cm, 92 cm, 34 cm, 34 cm, 46 cm, 58 cm , 53 cm, 33 cm, 87 cm, 72 cm, 38 cm, 34 cm

18/B/2009 2009-11-18

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Stanisławowi Midura na usunięcie 8 drzewa z gatunku olcha rosnących na działce 469/14 w miejscowości Wadowice Górne o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 160 cm, 110 cm - 2 szt, 120 cm- 2 szt, 250 cm, 60 cm, 125 cm

17/B/2009 2009-11-18

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Marii Krzyżowskiej na usunięcie 4 drzewa z gatunku topola, jesion rosnących na działce 275 w miejscowości Izbiska o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 160 cm, 140 cm, 180 cm, 160 cm

16/B/2009 2009-11-18

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mielcu na usunięcie 3 drzew z gatunku lipa rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 1 166 w Partynia ? Jamy w miejscowości Jamy o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 140 cm, 150 cm, 150 cm

15/B/2009 2009-11-13

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Józefowi Kubat na usunięcie 1 drzewa z gatunku topola rosnących na działce 481/2 w miejscowości Wierzchowiny. o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 355

14/B/2009 2009-11-12

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Dariuszowi Cięciwa na usunięcie 8 drzew z gatunku olcha rosnących na działce 946 w miejscowości Wampierzów. o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 44 cm, 40 cm, 50 cm, 51 cm, 51 cm, 47 cm, 53 cm, 59 cm

13/B/2009 2009-11-10

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Józefowi Baum na usunięcie 50 drzew z gatunku sosna, brzoza, osika rosnących na działce 35 w miejscowości Grzybów, o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: sosna 45 cm ? 4 szt, cm, 30 cm ? 2 szt, , 35cm ? 4 szt, ,40 cm ? 3 szt, , 77 cm ? 1 szt, , 50 cm ? 4 szt,, 54 cm ? 1 szt, , 52 cm ? 2 szt, 38 cm ? 2 szt, , 55 cm ? 1 szt, , 68 cm ? 1 szt, , 70 cm ? 1 szt, 42 cm ? 3 szt, brzoza 65 cm- 2 szt, 70 cm- 1 szt, 43 cm -1 szt, 50 cm-2 szt,55 cm-1 szt, 75 cm-1 szt, 35 cm-1 szt, 40 cm-1 szt, osika 70 cm-1 szt, 60cm-1szt, 40 cm-1 szt, 52 cm- 1 szt, 45 cm-1 szt, 47 cm-2 szt, 55 cm- 1 szt, 48 cm- 1 szt, 80 cm- 1 szt, kruszyna z pow. O,78 ha

12/B/2009 2009-11-09

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Pawłowi Kapel na usunięcie 4 drzew z gatunku akacja rosnących na działce 205 w miejsc. Jamy o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 80 cm, 86 cm, 95 cm, 95 cm

11/B/2009 2009-11-02

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Józefowi Łabuz na usunięcie 15 drzew z gatunku olcha rosnących na działce 348 w Wola Wadowska miejsc. o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 70 cm, 75 cm, 83 cm, 85cm,85 cm, 85 cm, 85 cm, 95 cm, 100 cm, 105 cm, 105 cm, 105 cm, 105 cm, 105 cm, 110 cm

10/B/2009 2009-11-02

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Zbigniewowi Kręcigłowa na usunięcie 3 drzew z gatunku brzoza rosnących na działce 335/2 w miejsc. Wadowice Dolne o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 115 cm, 115 cm, 120 cm

9/B/2009 2009-11-02

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Dorocie Działo na usunięcie 3 drzew z gatunku akacja, lipa, jesion rosnących na działce 330/1 w miejsc. Wampierzów o obwodzie pnia mierzonego na wys. 130 cm odp.: 205 cm, 130 cm, 130 cm

8/B/2009 2009-10-21

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Krzysztofowi Piechota na usunięcie 1 drzewa z gatunku dąb rosnących na działce 194 w miejsc. Kosówka o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm odp.: 260 cm.

7/B/2009 2009-10-13

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Ryszardowi Łabuz na usunięcie 5 drzew z gatunku świerk, orzech rosnących na działce 260 w miejsc. Zabrnie o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm odp.: 110 cm, 70 cm, 70 cm, 35 cm, 80cm

6/B/2009 2009-10-13

Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Andrzejowi Krawiec na usunięcie 2 drzew z gatunku topola rosnących na działce 1527/4 w miejsc. Jamy o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm odp.: 137 cm, 118 cm

5/B/2009 2009-10-13 Decyzja w sprawie wydania zezwolenia Stanisławowi Węgrzyn na usunięcie 6 drzew z gatunku brzoza rosnących na działce 167 w miejsc. Izbiska o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm odp.: 160 cm, 160cm, 140 cm, 135 cm, 130 cm, 125 cm

4/B/2009 2009-08-07

Decyzja wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km 0+000 - 5+800"

3/B/2009 2009-07-02

Decyzja wydana przez Wójta Gminy Wadowice Górne decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą"

2/B/2009 2009-05-18

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 103 662 Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km 0+000 - 5+800"

1/B/2009 2009-05-13

Postanowienie Wójta Gminy Wadowice Górne nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z czterech turbin wiatrowych z niezbędną infrastrukturą"


Wstecz Strona głównaOsoba publikująca: Administrator 
Data publikacji: 2009-08-13


Osoby odpowiedzialne:
Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Wiesław Pietras
Tel: 146995960
  Ilość odwiedzin: 43149